Menighedsrådet orienterer

Menighedsrådets planer med grunden Skolegade 6
 

I foråret 2013 købte menighedsrådet ejendommen Skolegade 6, som ligger op til annekskirkegården for at få noget mere plads. Der havde længe været et ønske om at få flyttet materialepladsen væk fra kirkegården, da der er behov for urnegravpladser på dette område.

Menighedsrådet har gennem de senere år gennemført flere udviklingsplaner for kirkegården ved at omlægge kistegravpladser til urnegravpladser for at imødekomme behovet. Sådan omlægninger tager dog en del år at få gennemført, fordi fredningstiden på en kistegravplads er 30 år og på urner 10 år, så derfor er der brug for en del plads.

I forhold til befolkningsprognosen i Tune sogn bliver der nemlig et stigende behov for gravpladser fremover på Tune kirkegård.
Desuden er  den nuværende  materialeplads svært tilgængelig for større køretøjer, mens Skolegade 6 ligger bedre i forhold til dette. 

Der arbejdes også med på sigt at få opført en værkstedsbygning på grunden, som bedre kan rumme de mange redskaber og maskiner, som der er behov for på en moderne arbejdsplads.

På resten af grunden er det planen, at der i fremtiden kan anlægges et urnegravsområde, som vil kunne integreres i det nuværende KIint Sørensen anlæg fra 1974. Denne løsning vil være langt den pæneste og passe ind i den eksisterende kirkegård.

For at imødekomme disse behov var det nødvendigt at fjerne de eksisterende bygninger på grunden. Der blev indhentet nedrivningstilladelse fra Greve kommune i 2017 og landskabsarkitekt, Annemarie Lund, har udformet nogle skitser til de ønsker, som menighedsrådet har.

Bygningerne er nu fjernet af en nedrivningsentreprenør, og det er planen at materialepladsen skal etableres først.
 
Det er menighedsrådets ønske, at planen for Skolegade 6 vil give den ønskede plads til materialer og bedre arbejdsforhold for personalet. Med hensyn til nye gravpladser skal det indføjes i den kommende lokalplan for området, og det er menighedsrådet allerede i dialog med Greve kommune om.

Anne-Lise Bay Jakobsen

kirkeværge

Ændring af dørtrinnet fra våbenhuset til skibet i Tune kirke

 

Tune menighedsråd har længe arbejdet på at få en mere bruger- og handicapvenlig indgang fra våbenhuset til skibet i Tune kirke.

Der er en stor niveauforskel på begge sider af trinnet, så det er vanskeligt at passere i kørestol. Gangbesværede har også problemer med at gå ind over overgangen mellem de to rum.

Desuden er det  svært ved begravelser og bisættelser at  bære en kiste gennem den smalle døråbning og samtidig være opmærksom på ikke at snuble over det høje dørtrin. Når katafalken benyttes, må der lægges jernplader foran indgangen for at kunne komme over forhøjningen.

Derfor har menighedsrådet indhentet tilbud på at sænke det høje dørtrin, som dermed bliver ændret til en svagt skrånende rampe på ca. 1 m. fra døren og ud i våbenhuset. Således at overgangen fra våbenhus til skib udlignes i en jævn overgang.
Tune kirkes våbenhus er dog ret unikt, idet det har hvælvet loft. Det er kun meget få kirker i landet, der har det. De fleste våbenhuse har et fladt loft.

Og da kirken er et gammelt hus, som menighedsrådet ikke bare kan ændre på efter “forgodtbefindende”, har der i mere end et år været ansøgt om ændringen hos Greve-Solrød provsti og Roskilde stift. Der  er også rettet henvendelse til Nationalmuseet.

Projektet er nu blevet godkendt hele vejen rundt på betingelse af, at en bygningskonsulent fra Nationalmuseet er til stede ved arbejdet.

Det er altsammen på plads nu og ændringen er berammet til at foregå i marts måned.
Anne-Lise Bay Jakobsen

Kirkeværge