Fødsel

Man bliver født og - pludselig er man. Men så snart man er, bliver man også registreret i Danmarks centralpersonregister - CPR - kort sagt: man får et personnummer.

Personnummeret får et barn på fødestedet, og det er jordemoderen, der står for denne første registrering.

Fødselsanmeldelsen sendes videre til kordegnen i det sogn, hvor du/I bor. Populært sagt knytter kordegnen mor og barn sammen.

Er forældrene gift, knyttes far og barn også sammen. Det lille barn har nu, også i systemets øjne, en mor og en far.

Er forældrene ikke gift, modtager moderen med posten et brev fra Familieretshuset. Hun skal inden 14 dage meddele, hvem barnets far er, så faren på en omsorgs- og ansvarserklæring kan vedkende sig faderskabet til barnet. Det gøres på Borger.dk.

Sker det ikke, skal kordegnen gøre Familieretshuset opmærksom på, at omsorgs- og ansvarserklæring ikke findes. Familieretshuset vil derefter starte en faderskabssag, der som regel ender med, at barnet både har en mor og en far.

Det er vigtigt, hvis I som forældre ikke er gift at gå på borger.dk og udfylde erklæringen indenfor de første 14 dage.

Barnedåb

Hvis jeres barn skal døbes, skal I henvende jer til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, dåben skal finde sted.

Inden barnet er fyldt seks måneder, skal det have et navn. Navnet skal bestå af et eller flere fornavne, et eventuelt mellemnavn samt et efternavn. På Familieretshuset.dk kan du finde vejledning om navne.

Tune Kirke tilbyder dåb de fleste søn- og helligdage samt første lørdag i måneden. Kontakt kirkekontoret for nærmere information.

Når dato for dåb er aftalt, skal der udfyldes en dåbsanmeldelse, som I får tilsendt fra kirkekontoret. På anmeldelsen oplyses barnets navn samt navn og adresse på to-fem faddere (inkl. gudmor/gudfar). 

Medlemskab af folkekirken får et barn ikke automatisk, når han/hun bliver født. Barnet bliver først medlem ved dåben.

Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Det skal ske til kirkekontoret i det sogn, I bor i. Benyt den digitale anmeldelse om navngivning på Borger.dk. Har du brug for hjælp til at udfylde anmeldelsen, kan kirkekontoret hjælpe.

Når barnet er døbt eller navngivet, sikrer kirkekontoret personregistreringen, og folkeregistret får besked om navnet.

På Folkekirken.dk kan du læse om traditionerne bag dåb, hvordan en dåb foregår, og hvad faddernes rolle er.