Dagens opgave

Aktivt valg

I dag skal I lave tre opgaver. Lav dem meget gerne i grupper, hvis det er muligt!

 

1) Bede fadervor og sige trosbekendelsen (den står herunder). OBS samme regel som sidst!

 

OG

 

2) Gå en tur og tænk en tanke

 

OG

 

3) Svar på spørgsmålene om at vælge side

 

 

Jeg vil have svar på sms senest kl. 18.00.

Hvis I har spørgsmål, kan I spørge til undervisningen.

Opgave 1

Regel: Sig fadervor og trosbekendelsen sammen med mindst én anden. I skal nu skiftes til at sige dele af sætningerne:

Fx
Henning: "Fadervor, Du som er i Himlen."
Kristine: "Helliget blive dit navn"
Ida: "Komme dit rige"
Henning: "Ske din vilje som i himlen."
Kristine: "Således...."

OG

Ida: "Vi forsager djævelen"
Henning: "og alle hans gerninger"
Kristine: "og alt hans væsen."
Ida: "Vi tror på Gud Fader"

osv.

 

Opgave 2

Jesus tog ud i Getsemane have for at bede inden han blev korsfæstet. For ham var det altså ikke i templet eller i en kirke, at man kom tættest på Gud, men i naturen.

 

Du skal i dag gå ud i naturen, lægge din telefon langt væk, lukke øjnene og mærke, at du er én lille del af en kæmpe verden.
- Det kan være på en græsplæne, i en have, i en skov, i Hedeland.

 

Når du er færdig, tager du et billede af stedet og sender til mig.

 

Opgave 3

Mange af Jesus' følgere var fra de fattigere grupper af samfundet, og Jesus gjorde meget ud af at invitere fattige med til fester og med i Himmelen.

Men nogle af hans følgere var rige eller vigtige folk i det jødiske samfund.
Farisæeren Nikodæmus var fx ikke sikker på, at Jesus skulle dø, og han hjalp med at gøre Jesus krop klar til begravelsen.
Og disciplen Josef fra Arimatæa var rig og gav sin egen gravhule til Jesus.

Svar på følgende:
1) hvorfor tror du, at Nikodæmus turde hjælpe Jesus, når alle andre farisæere hadede ham?
2) Ville du selv turde vælge at være sammen med én, som dine venner ikke kunne lide?
3) Hvad tror du, den rige Josef fik ud af at følge Jesus?
4) Ville du selv kunne se en mening i at dele det, du har, med én som ikke syntes du var verdens bedste, men bare sådan ok?
5) Hvad får dig til at vælge at følge de gode budskaber om kærlighed og venlighed i dit liv? Er det nogle gange svært?

 

 

Husk at svare på sms senest kl. 18.00!
Jeg skal have svar på alle spørgsmål og billede af jeres tegning.