Dagens opgave

Familie og tilgivelse

I dag skal I lave tre opgaver. Lav dem meget gerne i grupper, hvis det er muligt!

 

1) Bede fadervor og sige trosbekendelsen (den står herunder).

 

OG

 

2) Se en kort film og svar på spørgsmål.

 

OG

 

3) Læs de to bibeltekster og giv hver tekst 3 "#"

 

 

Jeg vil have svar på sms senest kl. 18.00.

Hvis I har spørgsmål, kan I spørge til undervisningen.

Opgave 1

Trosbekendelsen:


Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og
alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og
jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor
Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af
Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæ-
stet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på
tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til him-
mels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme
levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige
kirke, de helliges samfund,syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.

 

Opgave 2

Se 1 af de 2 film om den fortabte søn.

Mens du ser den, skal du tænke på, at faren er Gud og ikke en almindelig far.

Spørgsmål til filmen:

a) Hvorfor blev broren så sur, da den fortabte søn kom hjem? Og ville du også være blevet sur?

b) Hvornår i filmen ser du, at den fortabte søn fortryder, at han levede et vildt party liv og brugte alle pengene? Og hvad siger han til sin far?

c) Når nu faren er Gud, hvad betyder historien så?
  - Hint: Det handler om tilgivelse og om at søge Gud.

Opgave 3

Læs de to tekster og giv dem hver 3 hashtags #, som beskriver forholdet mellem familien i historien.
Fx: #kærlighed, #drilleri
OBS. prøv at bruge andre ord end dem, der står i teksten.

Matthæusevangeliet kap. 12, vers 46-50. "Jesu sande slægtninge"

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/12

OG

Lukasevangeliet, kap. 10, vers 38-42. "Martha og Maria"

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/10

 

 

Husk at svare på sms senest kl. 18.00!
Jeg skal have svar på alle spørgsmål og jeres hashtags.