Menighedsplejen

Menighedsplejen er en folkekirkelig institution, en underafdeling af det lokale menighedsråd, suppleret med frivillige, som koordinerer og skaber forskellige tiltag i sognet, som skal hjælpe sognets svageste f.eks. med julehjælp, konfirmationshjælp eller andet. 

Det kan f.eks. være besøgstjeneste, som allerede findes ved Tune kirke.

Der bliver også jævnligt samlet ind ved gudstjenesterne til sognets menighedspleje. Vil du donere penge til menighedsplejen kan det gøres på mobilpay 590124.

Menighedsplejen er en folkekirkelig institution, en underafdeling af det lokale menighedsråd, suppleret med frivillige, som koordinerer og skaber forskellige tiltag i sognet, som skal hjælpe sognets svageste.