Vielse/velsignelse

Under forberedelse

Se evt. her:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup