Fødsel

Man bliver født og - pludselig er man. Men så snart man er, bliver man også registreret i Danmarks centralpersonregister - CPR - kort sagt: man får et personnummer.

Personnummeret får et barn på fødestedet, og det er jordemoderen, der står for denne første registrering.

Fødselsanmeldelsen sendes videre til kordegnen i det sogn, hvor du/I bor. Populært sagt knytter kordegnen mor og barn sammen.

Er forældrene gift, knyttes far og barn også sammen. Det lille barn har nu, også i systemets øjne, en mor og en far.

Er forældrene ikke gift, modtager moderen med posten et brev fra Familieretshuset. Hun skal inden 14 dage meddele, hvem barnets far er, så faren på en omsorgs- og ansvarserklæring kan vedkende sig faderskabet til barnet. Det gøres på Borger.dk.

Sker det ikke, skal kordegnen gøre Familieretshuset opmærksom på, at omsorgs- og ansvarserklæring ikke findes. Familieretshuset vil derefter starte en faderskabssag, der som regel ender med, at barnet både har en mor og en far.

Det er vigtigt, hvis I som forældre ikke er gift at gå på borger.dk og udfylde erklæringen indenfor de første 14 dage.